ปรับเปลี่ยนแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของบริษัท

บริษัทฯ มีความยินดีที่จะแจ้งเพื่อทราบโดยทั่วกัน ว่าด้วยการปรับเปลี่ยนแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

Share
กลุ่มบริษัท SCB TCB และ SMC เข้าร่วมกิจกรรม Team Building ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม  พ.ศ. 2561  ทางกลุ่มบริษัท SCB TCB และ SMC  ได้จัดกิจกรรม Team Building  ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา  โดยมีการเล่นกิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคีของพนักงานในเครือ  เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ  สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กร

Share
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงรับประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุ่ม สอ. กฟผ. ปีต่ออายุ 2561 – 2562

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ทางบริษัท สยามคอนซัลแตนท์ แอนด์ โบรกเกอร์ จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากทางสหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  จำกัด (สอ. กฟผ.) ให้เป็นผู้ดูแลจัดหาและบริการด้านผลประโยชน์ของสมาชิกทุกๆ ท่านที่เข้าในโครงการประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุ่ม  ทั้งนี้ได้ร่วมกับ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในการลงนามบันทึกข้อตกลงรับประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุ่มปีต่ออายุ 2561 - 2562

Share
ประกาศแต่งตั้งผู้บริหารบริษัทในเครือ

บริษัท สยาม แมเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้แต่งตั้งนายอนล  พิสุทธิชินวงศ์  ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการ  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562  เป็นต้นไป

Share
บริษัทฯ ต้อนรับคณะผู้บริหาร MSIG (China)

เมื่อวันที่ 30  ตลาคม 2562  ทางกลุ่มบริษัท สยามคอนซัลแตนท์ แอนด์ โบรกเกอร์ จำกัด ได้ต้อนรับ Mr. Yukitaka Ito  Chairman & President  Mitsui Sumitomo Insurance (China) Company Limited  พร้อมคณะเข้าร่วมเยี่ยมชมบริษัทฯ

Share
กลุ่มบริษัทฯ  บริจาคอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  อุปกรณ์สำนักงาน

เมื่อวันอังคารที่ 29  ตุลาคม  2562  กลุ่มบริษัท สยามคอนซัลแตนท์ แอนด์ โบรกเกอร์ จำกัด  บริจาคอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  อุปกรณ์สำนักงานที่ไม่ใช้แล้ว  ให้กับสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี  นำไปแปลงรีไซเคิลเป็นเงิน  เพื่อนำไปจัดซื้อสามล้อโยก  รถวีลแชร์ให้กับคนพิการทางด้านร่างกายและช่วยเหลือด้านอุปโภค - บริโภค

Share
SCB ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถภายในองค์กร

ตามที่บริษัทฯ ได้มีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถให้แก่พนักงานเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้นนั้น   บริษัทฯ จึงได้จัดให้มีการอบรมภายในขึ้น

Share
บริษัทฯ จัดกิจกรรมพาเด็กพิการและทุพพลภาพ ชมภาพยนตร์นอกสถานที่

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2562   ทางบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมพาเด็กพิการและทุพพลภาพ ณ บ้านนนทภูมิ อ. ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  ชมภาพยนตร์เรื่อง  Spider-Man: Far From Home  ณ Major Cineplex  สาขาดิ อเวนิว แจ้งวัฒนะ

Share