';

ประวัติบริษัท

เราเริ่มดำเนินการในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2525 โดยได้รับใบอนุญาตและอยู่ภายใต้การกำกับ และควบคุมโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ใบอนุญาตเลขที่ ว.00193/2525 ให้ประกอบธุรกิจเป็นบริษัทนายหน้าประกันวินาศภัยในประเทศไทยโดยมีสำนักงานอยู่ในกรุงเทพมหานคร

ประวัติบริษัท 

 • 2525
  จดทะเบียนบริษัทกับกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ด้วยเงินทุนจดทะเบียน และชำระเต็มมูลค่า 2,000,000.00 บาท
 • 2525
  ได้รับอนุญาตจากสำนักงานการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ ใบอนุญาตเลขที่ ว00193/2525
 • 2526
  เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 3,000,000.00 บาท และชำระเต็มมูลค่า
 • 2531
  ร่วมกับนักธุรกิจท้องถิ่น ก่อตั้งบริษัท ทักษิณคอนซัลแตนท์ แอนด์ โบรกเกอร์ จำกัด, บริษัทนายหน้าประกันวินาศภัย มีสำนักงานอยู่ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 • 2535
  ก่อตั้งบริษัท สยามแมเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด, บริษัทนายหน้าประกันต่อ
 • 2555
  เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 4,000,000.00 บาท ชำระเต็มมูลค่าแล้ว
 • 2557
  ก่อตั้งบริษัท เอสทีเอส คอนซัลแตนท์ จำกัด, นายหน้าประกันชีวิต
 • 2564
  เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 10,000,000.00 บาท ชำระเต็มมูลค่าแล้ว