บริจาคเงินสนับสนุนพรรคการเมือง

เป็นสิทธิที่ผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่มีภาระภาษีตั้งแต่ 100.00บาทขึ้นไป   สามารถเลือกได้ว่าอยากให้เงินภาษีของตัวเองที่เสียไปนั้นไปเป็นเงินสนับสนุนพรรคการเมืองใดก็ได้ การบริจาคเงินสนับสนุนพรรคการเมืองไม่ได้ทำให้คุณมีหน้าที่ต้องเสียภาษีมากขึ้น และไม่ทำให้คุณได้รับเงินคืนภาษีน้อยลงแต่อย่างใด สำหรับการบริจาคเงินให้แก่พรรคการเมืองสามารถบริจาคผ่านหลายหน่วยงาน เช่น ผ่านสรรพากร โดยผ่านการยื่นแบบ ภ.ง.ด. เพื่อคำนวณภาษีเงินได้ประจำปี ผ่าน ก.ก.ต. คือ กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง หรือ ผ่านการบริจาคแก่พรรคการเมืองโดยตรง การจำกัดจำนวนเงินสูงสุดที่สามารถบริจาคได้จะช่วยเปิดโอกาสให้คนดี-คนเก่งเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้นไม่ใช่เพียงแต่คนรวยเท่านั้น  

Share
SCB เข้าร่วมงานเลี้ยงขอบคุณคู่ค้าประจำปี 2561

SCB เข้าร่วมงานเลี้ยงขอบคุณคู่ค้าประจำปี 2561

Share
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงรับประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุ่ม สอ. กฟผ. ปีต่ออายุ 2561 – 2562

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงรับประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุ่ม สอ. กฟผ. ปีต่ออายุ 2561 - 2562

Share
คปภ.ร่างแผนค่าขาดประโยชน์ระหว่างซ่อมรถ เผยเตรียมใช้ในปี 62

คปภ.ร่างแผนค่าขาดประโยชน์ระหว่างซ่อมรถ เผยเตรียมใช้ในปี 62

Share
SCB จัดอบรมเสริมความรู้ด้านประกันภัยทรัพย์สิน

บริษัท สยามคอนซัลแตนท์ แอนด์ โบรกเกอร์ จำกัด  ได้จัดให้มีการอบรมประกันภัยทรัพย์สิน ณ โรงแรมรามาดา พลาซา แม่น้ำ ริเวอร์ไซด์  โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ  และบริษัทในเครือเข้าร่วมรับฟังการบรรยายในวันที่ 21 - 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา  ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากท่านวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถประกันภัยในด้านต่างๆ มาเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่

Share
SCB เข้าร่วมงานเลี้ยงขอบคุณคู่ค้าประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562   บริษัทและกลุ่มบริษัทฯ  ได้จัดให้มีการสัมมนา “MARINE CARGO INSURANCE & INCOTERMS”  โดยคุณพิชิต  เมฆกิตติกุล   เพื่อเพิ่มความรู้และศักยภาพให้แก่พนักงานรวมไปถึงเปิดโอกาสให้ลูกค้าได้เข้าร่วมรับฟัง    ณ โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซา  กรุงเทพฯ

Share
กลุ่มบริษัท SCB TCB และ SMC เข้าร่วมกิจกรรม Team Building ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา

กลุ่มบริษัท SCB TCB และ SMC เข้าร่วมกิจกรรม Team Building ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา

Share
ฉลองครบรอบ 35 ปี กลุ่มบริษัท สยามคอนซัลแตนท์ แอนด์ โบรกเกอร์ จำกัด

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book

Share
คปภ. ย้ำ คุ้มครองสิทธิประกันภัยให้ประชาชน หลังถูกร้องเรียนจ่ายเงินปันผลไม่ครบ

เลขาธิการ คปภ. สั่งการผู้ช่วยเลขาธิการฯ ลงพื้นที่จังหวัดลำปาง เยียวยาปัญหาประกันภัยจนได้ข้อยุติ บริษัทยอมปฏิบัติตามคำวินิจฉัยนายทะเบียนแล้ว

Share