';

เกี่ยวกับเรา

เราเริ่มดำเนินการในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2525 โดยได้รับใบอนุญาตและอยู่ภายใต้การกำกับ และควบคุมโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)  ใบอนุญาตเลขที่ ว.00193/2525  ให้ประกอบธุรกิจเป็นบริษัทนายหน้าประกันวินาศภัยในประเทศไทยโดยมีสำนักงานอยู่ในกรุงเทพมหานคร

ปัจจุบันเรามีเจ้าหน้าที่และพนักงานรวมทั้งสิ้น 55 คน  แบ่งเป็นพนักงานและเจ้าหน้าที่ด้านการประกันภัย 20 คน และส่วนอื่นๆ 35 คน   โดยในส่วนของพนักงานและเจ้าหน้าที่ด้านการประกันภัย 20 คนนั้น มีเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร 5 ท่าน  ซึ่งแต่ละท่านมีประสบการณ์เกี่ยวกับการประกันภัยกว่า 20 ปี   ในทุกส่วนงาน รวมไปถึงการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้น  เรามุ่งมั่นที่จะจัดหาการประกันภัยที่เหมาะสมและดีที่สุดให้กับผู้ใช้บริการของเรา  ไม่ว่าจะเป็นการประกันส่วนบุคคลหรือเกี่ยวกับธุรกิจ  ทำให้เราได้รับความไว้วางใจให้เป็นนายหน้าในการจัดหาการประกันภัยประเภทต่างๆ ให้กับเจ้าของทรัพย์สินและเจ้าของธุรกิจทั่วไป