การประกันภัยเบ็ดเตล็ด

สำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค แท็บเล็ต ไอแพด โทรศัพท์มือถือ แก็ดเจ็ต (Gadget) การขยายระยะเวลารับประกันสินค้าเพิ่มจากผู้ผลิต ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกจากโดรน และไซเบอร์ส่วนบุคคล
การเสี่ยงภัยทุกชนิด

อุบัติเหตุ สูญหาย หน้าจอแตก ตกน้ำ ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค แท็บเล็ต ไอแพด โทรศัพท์มือถือ แก็ดเจ็ต (Gadget) ต่างๆ

การขยายระยะเวลาการรับประกันสินค้า

ขยายระยะเวลารับประกันสินค้าเพิ่มจากผู้ผลิต สำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค แท็บเล็ต ไอแพด โทรศัพท์มือถือ เป็น 2-3 ปี

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

ความรับผิดตามกฎหมายจากโดรน

ประเภทการประกันภัย

การประกันภัยการเสี่ยงภัยทรัพย์สินทุกชนิด
การประกันภัยขยายระยะเวลาการรับประกันสินค้า
การประกันความรับผิดตามกฎหมายจากโดรน
การประกันไซเบอร์ส่วนบุคคล

ข้อมูลการรับประกันภัย
  1. ใบเสร็จรับเงินซื้อสินค้า
  2. ประเภทสินค้า ยี่ห้อ รุ่น จำนวน
  3. หมายเลขสินค้า
  4. วันที่ซื้อสินค้า.
  5. ราคาสินค้า

ติดต่อ – สอบถาม

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่
Marketing@siamconsultants.co.th

คุณบุญยงค์ ว่องศรี โทร. 02-291-6772-6 ต่อ 604 หรือ 099-325-4999
คุณอรณี แต้มคงคา โทร. 02-291-6772-6 ต่อ 111 หรือ 081-376-7056
คุณจิรภัทร แซ่ลิ้ม โทร. 02-291-6772-6 ต่อ 107 หรือ 089-811-7664
คุณมนัสนันท์ พงศ์อลงกรณ์ โทร. 02-291-6772-6 ต่อ 105 หรือ 086-379-5085