การประกันภัยทางวิศวกรรม

สำหรับการก่อสร้าง อาคาร โรงงานและระบบสาธารณูปโภค (บนบกหรือในน้ำ) การติดตั้งเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม เครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตสินค้าต่างๆ หม้อกำเนิดไอน้ำหรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่มีแรงดันภายใน และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
การก่อสร้าง

ก่อสร้างอาคารต่างๆ (สำนักงาน ที่อยู่อาศัย ศูนย์การค้า ร้านค้าและอื่นๆ) โรงงานอุตสาหกรรม (ผลิตแผ่นไม้อัด ผลิตน้ำตาล ผลิตสินค้าแปรรูปจากผลิตภัณฑ์เกษตร  ผลิตถุงมือทางการแพทย์  และอื่นๆ) ผลิตพลังงานสร้างเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ  การวางสายเคเบิ้ล (บนบก ใต้ดิน หรือในน้ำ) เครือข่ายการคมนาคม (ถนนรวมถึงทางยกระดับ ระบบขนส่งทางราง รวมถึงรถไฟฟ้าบนบก และใต้ดิน ท่าเรือ และอื่นๆ) ระบบการระบายน้ำใต้ดิน และการตกแต่ง ปรับปรุง ต่อเติม รื้อถอน ร้านค้า

การติดตั้งเครื่องจักร

การติดตั้งเครื่องจักรสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

เครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง

รถขุด รถตัก ทาวเวอร์เครน และเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง

เครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม

เครื่องจักรที่ติดตั้งในโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อการผลิตสินค้า

หม้อไอน้ำและอุปกรณ์อื่นๆ ที่มีแรงดันภายใน

หม้อไอน้ำทุกประเภท  ทั้งที่ใช้น้ำมัน ก๊าซหรืออื่นๆ เป็นเชื้อเพลิงหรืออุปกรณ์ใดก็ตามที่มีแรงดันอยู่ภายใน

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

คอมพิวเตอร์และ/หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

คุ้มครอง

–  ต่อตัวงานตามสัญญา หรือทรัพย์สินที่เอาประกันภัย อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
  และผู้เอาประกันภัยไม่คาดการณ์มาก่อนและจากภัยธรรมชาติต่างๆ
–  ต่อชีวิต ร่างกาย อนามัย และทรัพย์สิน ของบุคคลภายนอก

เอกสารที่ใช้ในการทำ
ประเภทการประกันภัย

การประกันภัยการก่อสร้าง
การประกันภัยการติดตั้งเครื่องจักร
การประกันภัยเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง
การประกันภัยเครื่องจักรหยุดชะงัก
การประกันภัยหม้อไอน้ำและอุปกรณ์ที่มีแรงดันภายใน
การประกันภัยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอื่นๆ

ติดต่อ – สอบถาม

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่
Marketing@siamconsultants.co.th

คุณบุญยงค์ ว่องศรี โทร. 02-291-6772-6 ต่อ 604 หรือ 099-325-4999
คุณประเสริฐ เอกพรประสิทธิ์ โทร. 02-291-6772-6 ต่อ 101 หรือ 081-376-7069
คุณอรณี แต้มคงคา โทร. 02-291-6772-6 ต่อ 111 หรือ 081-376-7056
คุณจิรภัทร แซ่ลิ้ม โทร. 02-291-6772-6 ต่อ 112 หรือ 089-811-7664