';

ข่าวสารและกิจกรรม

บริษัทคู่ค้าเข้าสวัสดีปีใหม่ 2567

บริษัทคู่ค้าเข้าสวัสดีปีใหม่ 2567

บริษัทคู่ค้าเข้าสวัสดีปีใหม่ 2566

บริษัทคู่ค้าเข้าสวัสดีปีใหม่ 2566

กลุ่มบริษัท SCB, SMC ร่วมกับ  โรงพยาบาลธนบุรี จัดตรวจสุขภาพประจำปี ให้สำหรับพนักงาน

โดยจัดขึ้นในวันที่ 2 ธันวาคม 2565 เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลสุขภาพของพนักงาน ลดการสูญเสียหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงาน และเพิ่มโอกาสในการสร้างงานที่มีประสิทธิภาพในสถานประกอบการ

ผู้บริหาร SCB แสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสถาบันประกันภัยไทย

คุณประมุข  อารีพงษา กรรมการผู้จัดการบริษัท เป็นตัวแทนของคณะผู้บริหาร SCB มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับคุณอุทัยวรรณ ชุมตันติ  เนื่องในโอกาสเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสถาบันประกันภัยไทยหรือ ทีไอไอ  เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565

คณะผู้บริหารบริษัทฯ  ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 80 ปี บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม  2565  คณะผู้บริหารบริษัทฯ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับคุณธนพล บุญวรุตม์ ประธานกรรมการ  บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ TSI Insurance  ในงานเลี้ยงฉลองครบรอบ 80 ปี  จัดงานขอบคุณคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ

ผู้บริหาร SCB ร่วมแสดงความยินดีในงาน FAST AUTO SHOW THAILAND 2022

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม  2565  ผู้บริหาร SCB  โดยคุณประมุข  อารีพงษา  กรรมการผู้จัดการ  และคุณบุญยงค์  ว่องศรี  รองกรรมการผู้จัดการ ร่วมแสดงความยินดีกับคุณพัฒนเดช อาสาสรรพกิจ  ในงานแถลงข่าวเปิดตัวอย่างเป็นทางการ  “FAST AUTO SHOW THAILAND 2022” ณ ไบเทค บางนา

ปรับเปลี่ยนแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของบริษัท

บริษัทฯ มีความยินดีที่จะแจ้งเพื่อทราบโดยทั่วกัน ว่าด้วยการปรับเปลี่ยนแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

กลุ่มบริษัท SCB TCB และ SMC เข้าร่วมกิจกรรม Team Building ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม  พ.ศ. 2561  ทางกลุ่มบริษัท SCB TCB และ SMC  ได้จัดกิจกรรม Team Building  ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา  โดยมีการเล่นกิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคีของพนักงานในเครือ  เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ  สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กร

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงรับประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุ่ม สอ. กฟผ. ปีต่ออายุ 2561 – 2562

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ทางบริษัท สยามคอนซัลแตนท์ แอนด์ โบรกเกอร์ จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากทางสหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  จำกัด (สอ. กฟผ.) ให้เป็นผู้ดูแลจัดหาและบริการด้านผลประโยชน์ของสมาชิกทุกๆ ท่านที่เข้าในโครงการประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุ่ม  ทั้งนี้ได้ร่วมกับ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในการลงนามบันทึกข้อตกลงรับประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุ่มปีต่ออายุ 2561 - 2562

ประกาศแต่งตั้งผู้บริหารบริษัทในเครือ

บริษัท สยาม แมเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้แต่งตั้งนายอนล  พิสุทธิชินวงศ์  ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการ  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562  เป็นต้นไป

บริษัทฯ ต้อนรับคณะผู้บริหาร MSIG (China)

เมื่อวันที่ 30  ตลาคม 2562  ทางกลุ่มบริษัท สยามคอนซัลแตนท์ แอนด์ โบรกเกอร์ จำกัด ได้ต้อนรับ Mr. Yukitaka Ito  Chairman & President  Mitsui Sumitomo Insurance (China) Company Limited  พร้อมคณะเข้าร่วมเยี่ยมชมบริษัทฯ

กลุ่มบริษัทฯ  บริจาคอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  อุปกรณ์สำนักงาน

เมื่อวันอังคารที่ 29  ตุลาคม  2562  กลุ่มบริษัท สยามคอนซัลแตนท์ แอนด์ โบรกเกอร์ จำกัด  บริจาคอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  อุปกรณ์สำนักงานที่ไม่ใช้แล้ว  ให้กับสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี  นำไปแปลงรีไซเคิลเป็นเงิน  เพื่อนำไปจัดซื้อสามล้อโยก  รถวีลแชร์ให้กับคนพิการทางด้านร่างกายและช่วยเหลือด้านอุปโภค - บริโภค

SCB ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถภายในองค์กร

ตามที่บริษัทฯ ได้มีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถให้แก่พนักงานเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้นนั้น   บริษัทฯ จึงได้จัดให้มีการอบรมภายในขึ้น

การสัมมนา “MARINE CARGO INSURANCE & INCOTERMS”

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562   บริษัทและกลุ่มบริษัทฯ  ได้จัดให้มีการสัมมนา “MARINE CARGO INSURANCE & INCOTERMS”  โดยคุณพิชิต  เมฆกิตติกุล   เพื่อเพิ่มความรู้และศักยภาพให้แก่พนักงานรวมไปถึงเปิดโอกาสให้ลูกค้าได้เข้าร่วมรับฟัง    ณ โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซา  กรุงเทพฯ

บริษัท Jiangtai Insurance Brokerage เข้าเยี่ยมชมบริษัทฯ

เมื่อวันที่ 10  กรกฎาคม  2562  ทางบริษัท Jiangtai Insurance Brokerage เข้าเยี่ยมชมบริษัทฯ เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ในการดำเนินธุรกิจที่ดีร่วมกันในอนาคตต่อไป

บริษัทในเครือเข้าร่วมอบรมโครงการ “ท่องเที่ยวมั่นใจมีประกันภัยคุ้มครอง”

เมื่อวันที่ 28  พฤษภาคม  2562  บริษัทในเครือเข้าร่วมอบรมโครงการ "ท่องเที่ยวมั่นใจมีประกันภัยคุ้มครอง (Travel Aggressive together with Insurance)"  ณ ห้องทานตะวัน  โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์  อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  โดยมีนายนุกูล  สวนขวัญ  ผู้อำนวยการภาคอาวุโส  สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ภาค 9 (สงขลา) กล่าวรายงาน   และนายวีรนันท์  เพ็งจันทร์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นผู้เปิดพิธีและอบรมปาฐกถาพิเศษ

SCB เข้าร่วมประชุมกับบริษัทต่างๆ

เมื่อวันที่ 19 - 23 มีนาคม 2562 นายประมุข อารีพงษา รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามคอนซัลแตนท์ แอนด์ โบรกเกอร์ จำกัด  ในฐานะตัวแทนของบริษัทฯ ได้เดินทางเข้าร่วมประชุมในงาน 2019 Jiang Tai International Associates Annual Meeting ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

การประชุมร่วมระหว่าง SCB – AZTH

บริษัท สยามคอนซัลแตนท์ แอนด์ โบรกเกอร์ จำกัด ได้จัดการประชุมเรื่องการชดเชยค่าสินไหมทดแทน กับบริษัทพันธมิตรอย่างบริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ในวันที่ 24 มกราคม 2562 เพื่อปรับปรุงการบริการให้ดียิ่งขึ้นไป

แจ้งสิทธิการเปลี่ยนโรงพยาบาล ปี 2562

สำนักงานประกันสังคมเปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนเปลี่ยนโรงพยาบาล ปี 2562 ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 มี.ค. 2562

บริษัทคู่ค้าเข้าร่วมสวัสดีปีใหม่ 2562

บริษัทคู่ค้าเข้าร่วมสวัสดีปีใหม่ 2562

บริจาคเงินสนับสนุนพรรคการเมือง

เป็นสิทธิที่ผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่มีภาระภาษีตั้งแต่ 100.00บาทขึ้นไป   สามารถเลือกได้ว่าอยากให้เงินภาษีของตัวเองที่เสียไปนั้นไปเป็นเงินสนับสนุนพรรคการเมืองใดก็ได้ การบริจาคเงินสนับสนุนพรรคการเมืองไม่ได้ทำให้คุณมีหน้าที่ต้องเสียภาษีมากขึ้น และไม่ทำให้คุณได้รับเงินคืนภาษีน้อยลงแต่อย่างใด สำหรับการบริจาคเงินให้แก่พรรคการเมืองสามารถบริจาคผ่านหลายหน่วยงาน เช่น ผ่านสรรพากร โดยผ่านการยื่นแบบ ภ.ง.ด. เพื่อคำนวณภาษีเงินได้ประจำปี ผ่าน ก.ก.ต. คือ กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง หรือ ผ่านการบริจาคแก่พรรคการเมืองโดยตรง การจำกัดจำนวนเงินสูงสุดที่สามารถบริจาคได้จะช่วยเปิดโอกาสให้คนดี-คนเก่งเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้นไม่ใช่เพียงแต่คนรวยเท่านั้น  

SCB เข้าร่วมงานเลี้ยงขอบคุณคู่ค้าประจำปี 2561

SCB เข้าร่วมงานเลี้ยงขอบคุณคู่ค้าประจำปี 2561

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงรับประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุ่ม สอ. กฟผ. ปีต่ออายุ 2561 – 2562

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงรับประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุ่ม สอ. กฟผ. ปีต่ออายุ 2561 - 2562

คปภ.ร่างแผนค่าขาดประโยชน์ระหว่างซ่อมรถ เผยเตรียมใช้ในปี 62

คปภ.ร่างแผนค่าขาดประโยชน์ระหว่างซ่อมรถ เผยเตรียมใช้ในปี 62

คปภ. ย้ำ คุ้มครองสิทธิประกันภัยให้ประชาชน หลังถูกร้องเรียนจ่ายเงินปันผลไม่ครบ

เลขาธิการ คปภ. สั่งการผู้ช่วยเลขาธิการฯ ลงพื้นที่จังหวัดลำปาง เยียวยาปัญหาประกันภัยจนได้ข้อยุติ บริษัทยอมปฏิบัติตามคำวินิจฉัยนายทะเบียนแล้ว

บริษัทคู่ค้าเข้าสวัสดีปีใหม่ 2567

บริษัทคู่ค้าเข้าสวัสดีปีใหม่ 2567

กลุ่มบริษัท SCB, SMC ร่วมกับ  โรงพยาบาลธนบุรี จัดตรวจสุขภาพประจำปี ให้สำหรับพนักงาน

โดยจัดขึ้นในวันที่ 2 ธันวาคม 2565 เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลสุขภาพของพนักงาน ลดการสูญเสียหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงาน และเพิ่มโอกาสในการสร้างงานที่มีประสิทธิภาพในสถานประกอบการ

กลุ่มบริษัท SCB TCB และ SMC เข้าร่วมกิจกรรม Team Building ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม  พ.ศ. 2561  ทางกลุ่มบริษัท SCB TCB และ SMC  ได้จัดกิจกรรม Team Building  ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา  โดยมีการเล่นกิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคีของพนักงานในเครือ  เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ  สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กร

กลุ่มบริษัทฯ  บริจาคอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  อุปกรณ์สำนักงาน

เมื่อวันอังคารที่ 29  ตุลาคม  2562  กลุ่มบริษัท สยามคอนซัลแตนท์ แอนด์ โบรกเกอร์ จำกัด  บริจาคอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  อุปกรณ์สำนักงานที่ไม่ใช้แล้ว  ให้กับสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี  นำไปแปลงรีไซเคิลเป็นเงิน  เพื่อนำไปจัดซื้อสามล้อโยก  รถวีลแชร์ให้กับคนพิการทางด้านร่างกายและช่วยเหลือด้านอุปโภค - บริโภค

บริษัทฯ จัดกิจกรรมพาเด็กพิการและทุพพลภาพ ชมภาพยนตร์นอกสถานที่

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2562   ทางบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมพาเด็กพิการและทุพพลภาพ ณ บ้านนนทภูมิ อ. ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  ชมภาพยนตร์เรื่อง  Spider-Man: Far From Home  ณ Major Cineplex  สาขาดิ อเวนิว แจ้งวัฒนะ

บริษัทในเครือเข้าร่วมอบรมโครงการ “ท่องเที่ยวมั่นใจมีประกันภัยคุ้มครอง”

เมื่อวันที่ 28  พฤษภาคม  2562  บริษัทในเครือเข้าร่วมอบรมโครงการ "ท่องเที่ยวมั่นใจมีประกันภัยคุ้มครอง (Travel Aggressive together with Insurance)"  ณ ห้องทานตะวัน  โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์  อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  โดยมีนายนุกูล  สวนขวัญ  ผู้อำนวยการภาคอาวุโส  สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ภาค 9 (สงขลา) กล่าวรายงาน   และนายวีรนันท์  เพ็งจันทร์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นผู้เปิดพิธีและอบรมปาฐกถาพิเศษ

SCB จัดกิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี 2562

SCB จัดกิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี 2562

กลุ่มบริษัทฯ จัดงาน THANK YOU PARTY ขอบคุณพันธมิตร

เมื่อวันที่ 26 - 28 เมษายน พ.ศ. 2562  บริษัท สยามแมเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้จัดงาน THANK YOU PARTY ขึ้น ณ เกาะหลีเป๊ะ  เพื่อขอบคุณพันธมิตรที่มีต่อกลุ่มบริษัทฯ

บริษัทคู่ค้าเข้าร่วมสวัสดีปีใหม่ 2562

บริษัทคู่ค้าเข้าร่วมสวัสดีปีใหม่ 2562

SCB เข้าร่วมงานเลี้ยงขอบคุณคู่ค้าประจำปี 2561

SCB เข้าร่วมงานเลี้ยงขอบคุณคู่ค้าประจำปี 2561

SCB จัดอบรมเสริมความรู้ด้านประกันภัยทรัพย์สิน

บริษัท สยามคอนซัลแตนท์ แอนด์ โบรกเกอร์ จำกัด  ได้จัดให้มีการอบรมประกันภัยทรัพย์สิน ณ โรงแรมรามาดา พลาซา แม่น้ำ ริเวอร์ไซด์  โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ  และบริษัทในเครือเข้าร่วมรับฟังการบรรยายในวันที่ 21 - 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา  ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากท่านวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถประกันภัยในด้านต่างๆ มาเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่

SCB เข้าร่วมงานเลี้ยงขอบคุณคู่ค้าประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562   บริษัทและกลุ่มบริษัทฯ  ได้จัดให้มีการสัมมนา “MARINE CARGO INSURANCE & INCOTERMS”  โดยคุณพิชิต  เมฆกิตติกุล   เพื่อเพิ่มความรู้และศักยภาพให้แก่พนักงานรวมไปถึงเปิดโอกาสให้ลูกค้าได้เข้าร่วมรับฟัง    ณ โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซา  กรุงเทพฯ

กลุ่มบริษัท SCB TCB และ SMC เข้าร่วมกิจกรรม Team Building ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา

กลุ่มบริษัท SCB TCB และ SMC เข้าร่วมกิจกรรม Team Building ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา

ฉลองครบรอบ 35 ปี กลุ่มบริษัท สยามคอนซัลแตนท์ แอนด์ โบรกเกอร์ จำกัด

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book