การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

สำหรับการขนส่งสินค้าทั่วไป เรือทุกประเภท (ส่วนตัวและเพื่อการพาณิชย์) และความรับผิดของผู้ขนส่ง
การขนส่งสินค้า

สินค้าทุกประเภท  ไม่ว่าจะเป็นการส่งออกหรือนำเข้า  บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์หรือเทกอง  โดยทางน้ำ ทางบกหรือทางอากาศ

ตัวเรือ

เรือทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นของส่วนตัว หรือใช้เพื่อการพาณิชย์ รวมถึงเครื่องจักรอุปกรณ์และระบบต่างๆ ที่ติดตั้งในตัวเรือ

ความรับผิดชอบของผู้ขนส่ง

ความรับผิดของผู้ขนส่งสินค้าภายในประเทศ และสามารถขยายไปยังต่างประเทศได้ด้วย รวมถึงความเสียหาย ต่อตัวตู้คอนเทนเนอร์

ประเภทการประกันภัย

การประกันสินค้าระหว่างการขนส่ง   การประกันตัวเรือและเครื่องจักรอุปกรณ์ การประกันความรับผิดจากการขนส่งสินค้า

ข้อมูลการรับประกันภัย

รายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าและพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง

ติดต่อ – สอบถาม

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่
Marketing@siamconsultants.co.th

ชื่อผู้ติดต่อ ประกันภัย
ขนส่งทางบก
ประกันภัย
ขนส่งทางเรือ
เบอร์ติดต่อ
คุณประเสริฐ เอกพรประสิทธิ์ โทร. 02-291-6772-6 ต่อ 101 หรือ 081-850-4769
คุณอรณี แต้มคงคา โทร. 02-291-6772-6 ต่อ 111 หรือ 081-376-7056
คุณจิรภัทร แซ่ลิ้ม โทร. 02-291-6772-6 ต่อ 107 หรือ 089-811-7664
คุณอภิญญา ธำรงดุลภาค โทร. 02-291-6772-6 ต่อ 301 หรือ 081-702-4775
คุณพัชรี ทองโชติ โทร. 02-291-6772-6 ต่อ 307