การประกันภัยทรัพย์สิน

เพื่อปกป้องทรัพย์สินทุกประเภท ไม่ว่าเพื่อใช้อยู่อาศัย เพื่อการพาณิชย์ หรือเพื่อการประกอบอุตสาหกรรม
ใช้อยู่อาศัย

บ้านอยู่อาศัย นิติบุคคลห้องชุด (คอนโดมิเนียม) แฟลต หอพัก หรืออื่นๆ รวมทั้งเครื่องใช้และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่อยู่ภายใน

การพาณิชย์

อาคารสำนักงาน โรงเรียน โรงแรม โรงพยาบาล อาคารห้องเช่า ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ร้านค้า และอื่นๆ รวมทั้งระบบต่างๆ อุปกรณ์เครื่องใช้และสิ่งตกแต่งทั้งหมด

การประกอบอุตสาหกรรม

โรงงานเพื่อการผลิตสินค้าทุกประเภท รวมทั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิตระบบที่เกี่ยวข้องและสินค้าคงคลังทุกประเภทรวมถึงวัตถุดิบที่อยู่ในสายการผลิต

เอกสารที่ใช้ในการขอเอาประกัน

ใบคำขอและผังอาคารหรือโรงงาน

ประเภทการประกันภัย

การประกันอัคคีภัย การประกันสรรพภัย การประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน การประกันกระจก การประกันการโจรกรรม การประกันเงิน และอื่นๆ

ตารางเปรียบเทียบความคุ้มครอง


ความคุ้มครอง บ้านอยู่อาศัย ธุรกิจรายย่อย การพาณิชย์ /
อุตสาหกรรมความ
เสี่ยงภัยทรัพย์สิน
มาตรฐาน แบบพิเศษ มาตรฐาน แบบพิเศษ 1 แบบพิเศษ 2
ไฟไหม้
ฟ้าผ่า
ภัยจากการระเบิด ซื้อเพิ่ม
ภัยจากอากาศยาน ซื้อเพิ่ม
ภัยจากยวดยานพาหนะ ซื้อเพิ่ม
ภัยเนื่องจากน้ำ ซื้อเพิ่ม
ภัยจากการนัดหยุดงานการจลาจล
หรือการกระทำอันมีเจตนาร้าย
ซื้อเพิ่ม ซื้อเพิ่ม
ภัยจากลมพายุ ซื้อเพิ่ม ซื้อเพิ่ม
ภัยจากลูกเห็บ ซื้อเพิ่ม ซื้อเพิ่ม
ภัยจากแผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด
คลื่นใต้น้ำ หรือสึนามิ
ซื้อเพิ่ม ซื้อเพิ่ม
ภัยจากน้ำท่วม ซื้อเพิ่ม ซื้อเพิ่ม ซื้อเพิ่ม ซื้อเพิ่ม
ภัยต่อเครื่องไฟฟ้า ซื้อเพิ่ม ซื้อเพิ่ม ซื้อเพิ่ม
ภัยจากการโจรกรรม (จร.2)
ภัยสำหรับเงิน (ปง.2)
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
อุบัติเหตุส่วนบุคคล
ภัยจากอุบัติเหตุต่างๆ

ติดต่อ – สอบถาม

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่
Marketing@siamconsultants.co.th

คุณบุญยงค์ ว่องศรี โทร. 02-291-6772-6 ต่อ 604 หรือ 099-325-4999
คุณประเสริฐ เอกพรประสิทธิ์ โทร. 02-291-6772-6 ต่อ 101 หรือ 081-376-7069
คุณอรณี แต้มคงคา โทร. 02-291-6772-6 ต่อ 111 หรือ 081-376-7056
คุณพิริยะ ดำรงสินศักดิ์ โทร. 02-291-6772-6 ต่อ 104 หรือ 081-850-4771