';

บริษัทในเครือ

เรามีบริษัทในเครือด้วยกัน 3 บริษัทด้วยกัน ได้แก่ บริษัท ทักษิณคอนซัลแตนท์ แอนด์ โบรกเกอร์ จำกัด บริษัท สยามแมเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด และ บริษัท เอสทีเอส คอนซัลแตนท์ จำกัด
บริษัท ทักษิณคอนซัลแตนท์ แอนด์ โบรกเกอร์ จำกัด

30 ซอย 10 ถนนเพชรเกษม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

โทรศัพท์ : (074) 345-991-4

โทรสาร : (074) 243-221

Email : tcb@taksincons.com

www.taksincons.com

สาขาภูเก็ต

10/375 ซอยจอมทองธานี ถนนขวาง ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

โทรศัพท์ : (076) 263-411-3

โทรสาร : (076) 263-414

Email : tcb@taksincons.com

www.taksincons.com

บริษัท สยามแมเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

2689/28-31 ชั้น 4 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม
กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ : (0) 2688-3014-6 โทรสาร : (0) 2688-3020

Email : smcreins@siam-management.com

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท เอสทีเอส คอนซัลแตนท์ จำกัด

บริษัท เอสทีเอส คอนซัลแตนท์ จำกัด

2689/28-31 อาคารเอสซีบี ชั้น 3 ถนนเจริญกรุง

แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ : (0) 2291-7147-9 โทรสาร : (0) 2291-3865

www.stsconsultants.co.th