';

ประเภทการประกันภัย

เพราะเราคือนายหน้าประกันวินาศภัย เรามีประสบการณ์ในการประกันวินาศภัยต่างๆ ซึ่งครอบคลุมกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับบุคคลและธุรกิจที่หลากหลาย ประกอบด้วยการประกันภัยหลัก เช่น
Image icon

การประกันภัย

รถยนต์

Image icon

การประกันภัย

ทรัพย์สิน

Image icon

การประกันภัย

ความผิดตามกฎหมาย

Image icon

การประกันภัย

ทางวิศวกรรม

Image icon

การประกันภัย

อุบัติเหตุและสุขภาพ

Image icon

การประกันภัย

เบ็ดเตล็ด

Image icon

การประกันภัย

ทางทะเลและการขนส่ง

Image icon

ติดต่อ

ฝ่ายการตลาด

นอกจากนั้นเราพร้อมจะรับฟังความต้องการการเอาประกันภัยชนิดพิเศษที่ต้องหาบริษัทประกันภัยเฉพาะทาง เช่น
การประกันภัยเกี่ยวกับกีฬา การประกันภัยการยกเลิกการแสดงและหรืออื่นๆ