';

คุณประมุข  อารีพงษา กรรมการผู้จัดการบริษัท เป็นตัวแทนของคณะผู้บริหาร SCB มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับคุณอุทัยวรรณ ชุมตันติ  เนื่องในโอกาสเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสถาบันประกันภัยไทยหรือ ทีไอไอ  เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565