กลุ่มบริษัท SCB และ SMC ร่วมกับ สถาบันประกันภัยไทย (TII) ได้จัดอบรมภายในหลักสูตรต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิตและวินาศภัย

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องสัมมนา บริษัท สยามคอนซัลแตนท์ แอนด์ โบรกเกอร์

Share
บริษัทคู่ค้าเข้าสวัสดีปีใหม่ 2566

บริษัทคู่ค้าเข้าสวัสดีปีใหม่ 2566

Share
กลุ่มบริษัท SCB, SMC ร่วมกับ  โรงพยาบาลธนบุรี จัดตรวจสุขภาพประจำปี ให้สำหรับพนักงาน

โดยจัดขึ้นในวันที่ 2 ธันวาคม 2565 เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลสุขภาพของพนักงาน ลดการสูญเสียหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงาน และเพิ่มโอกาสในการสร้างงานที่มีประสิทธิภาพในสถานประกอบการ

Share
ผู้บริหาร SCB แสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสถาบันประกันภัยไทย

คุณประมุข  อารีพงษา กรรมการผู้จัดการบริษัท เป็นตัวแทนของคณะผู้บริหาร SCB มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับคุณอุทัยวรรณ ชุมตันติ  เนื่องในโอกาสเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสถาบันประกันภัยไทยหรือ ทีไอไอ  เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565

Share