กลุ่มบริษัท SCB และ SMC ร่วมกับ สถาบันประกันภัยไทย (TII) ได้จัดอบรมภายในหลักสูตรต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิตและวินาศภัย

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องสัมมนา บริษัท สยามคอนซัลแตนท์ แอนด์ โบรกเกอร์

Share