กลุ่มบริษัท SCB TCB และ SMC เข้าร่วมกิจกรรม Team Building ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม  พ.ศ. 2561  ทางกลุ่มบริษัท SCB TCB และ SMC  ได้จัดกิจกรรม Team Building  ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา  โดยมีการเล่นกิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคีของพนักงานในเครือ  เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ  สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กร

Share
กลุ่มบริษัทฯ  บริจาคอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  อุปกรณ์สำนักงาน

เมื่อวันอังคารที่ 29  ตุลาคม  2562  กลุ่มบริษัท สยามคอนซัลแตนท์ แอนด์ โบรกเกอร์ จำกัด  บริจาคอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  อุปกรณ์สำนักงานที่ไม่ใช้แล้ว  ให้กับสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี  นำไปแปลงรีไซเคิลเป็นเงิน  เพื่อนำไปจัดซื้อสามล้อโยก  รถวีลแชร์ให้กับคนพิการทางด้านร่างกายและช่วยเหลือด้านอุปโภค - บริโภค

Share
บริษัทฯ จัดกิจกรรมพาเด็กพิการและทุพพลภาพ ชมภาพยนตร์นอกสถานที่

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2562   ทางบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมพาเด็กพิการและทุพพลภาพ ณ บ้านนนทภูมิ อ. ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  ชมภาพยนตร์เรื่อง  Spider-Man: Far From Home  ณ Major Cineplex  สาขาดิ อเวนิว แจ้งวัฒนะ

Share
บริษัทในเครือเข้าร่วมอบรมโครงการ “ท่องเที่ยวมั่นใจมีประกันภัยคุ้มครอง”

เมื่อวันที่ 28  พฤษภาคม  2562  บริษัทในเครือเข้าร่วมอบรมโครงการ "ท่องเที่ยวมั่นใจมีประกันภัยคุ้มครอง (Travel Aggressive together with Insurance)"  ณ ห้องทานตะวัน  โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์  อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  โดยมีนายนุกูล  สวนขวัญ  ผู้อำนวยการภาคอาวุโส  สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ภาค 9 (สงขลา) กล่าวรายงาน   และนายวีรนันท์  เพ็งจันทร์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นผู้เปิดพิธีและอบรมปาฐกถาพิเศษ

Share
SCB จัดกิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี 2562

SCB จัดกิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี 2562

Share
กลุ่มบริษัทฯ จัดงาน THANK YOU PARTY ขอบคุณพันธมิตร

เมื่อวันที่ 26 - 28 เมษายน พ.ศ. 2562  บริษัท สยามแมเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้จัดงาน THANK YOU PARTY ขึ้น ณ เกาะหลีเป๊ะ  เพื่อขอบคุณพันธมิตรที่มีต่อกลุ่มบริษัทฯ

Share
บริษัทคู่ค้าเข้าร่วมสวัสดีปีใหม่ 2562

บริษัทคู่ค้าเข้าร่วมสวัสดีปีใหม่ 2562

Share
SCB เข้าร่วมงานเลี้ยงขอบคุณคู่ค้าประจำปี 2561

SCB เข้าร่วมงานเลี้ยงขอบคุณคู่ค้าประจำปี 2561

Share
SCB จัดอบรมเสริมความรู้ด้านประกันภัยทรัพย์สิน

บริษัท สยามคอนซัลแตนท์ แอนด์ โบรกเกอร์ จำกัด  ได้จัดให้มีการอบรมประกันภัยทรัพย์สิน ณ โรงแรมรามาดา พลาซา แม่น้ำ ริเวอร์ไซด์  โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ  และบริษัทในเครือเข้าร่วมรับฟังการบรรยายในวันที่ 21 - 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา  ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากท่านวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถประกันภัยในด้านต่างๆ มาเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่

Share
SCB เข้าร่วมงานเลี้ยงขอบคุณคู่ค้าประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562   บริษัทและกลุ่มบริษัทฯ  ได้จัดให้มีการสัมมนา “MARINE CARGO INSURANCE & INCOTERMS”  โดยคุณพิชิต  เมฆกิตติกุล   เพื่อเพิ่มความรู้และศักยภาพให้แก่พนักงานรวมไปถึงเปิดโอกาสให้ลูกค้าได้เข้าร่วมรับฟัง    ณ โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซา  กรุงเทพฯ

Share