';

ผู้บริหาร SCB ร่วมแสดงความยินดีกับกรรมการผู้จัดการสถาบันประกันภัยไทย จำกัด

479727_0
479730_0

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 กรฎาคม 2567  คุณประมุข  อารีพงษา และ คุณบุญยงค์  ว่องศรี  ผู้บริหารบริษัทฯ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ คุณวาสิต ล่ำซำ และคุณปุณฑริกา ใบเงิน เนื่องในโอกาสขึ้นดำรงตำแหน่ง เป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทเมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

Recommend
Share