';

ผู้บริหาร SCB ร่วมแสดงความยินดีในงาน FAST AUTO SHOW THAILAND 2024

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม  2567  ผู้บริหาร SCB  โดยคุณประมุข  อารีพงษา  กรรมการผู้จัดการ  และคุณบุญยงค์  ว่องศรี  รองกรรมการผู้จัดการ ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณพัฒนเดช อาสาสรรพกิจ  ในงาน  “FAST AUTO SHOW THAILAND 2024” ณ ไบเทค บางนา

Recommend
Share