';

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565  คุณประมุข  อารีพงษาและคุณบุญยงค์  ว่องศรี  ผู้บริหารบริษัทฯ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับคุณนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในงานเฉลิมฉลอง “9 ทศวรรษแห่งรอยยิ้ม” เมืองไทยประกันภัย