';

Insurance Products

Image module
ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ

เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นที่ 190 บาท เลือกได้ทั้งรายเที่ยวและรายปี พร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชม.

Image module
ประกันภัยการเดินทางในประเทศ

คุ้มครองคุณจากอุบัติเหตุ รวมถึงเงินชดเชยกรณีถูกยกเลิกการเดินทาง พิเศษกว่า ด้วยความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล

Image module
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

PA Your Happy แฮปปี้สุด ๆ ชีวิตนี้ไม่มีสะดุด คุ้มครองสูงสุด 2,000,000 บาท คุ้มครองทุกที่ ทุกเวลา

Image module
ประกันภัยโรคมะเร็ง

รับทันทีเต็มทุนประกันภัย เมื่อตรวจพบว่าเป็นโรคมะเร็ง เบี้ยประกันภัยเบาๆ เริ่มต้นเพียง 500 บาทต่อปี และคงที่ตลอดไป

Image module
ประกันภัยออฟฟิศซินโดรม

เพิ่มความอุ่นใจให้คนทำงานออฟฟิศ ด้วยความคุ้มครองจากอาการเจ็บป่วยให้กลุ่มโรคออฟฟิศซินโดรม

Image module
ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2+ และ 3+

ความคุ้มครอง รถชน รถหาย ไฟใหม้ น้ำท่วม คุ้มครองทันที ไม่ต้องตรวจสภาพรถ

New & Activity

Ask for Information


Contract Us

Contact
Tel. 0-2291-6772-6, 0-2688-3011-3
Fax. 0-2291-6777
Email : Service@siamconsultants.co.th
Office hours
Monday – Friday : 8.30 – 17.00
Address
2689/28-31 Charoenkrung Road, Bangkorlaem, Bangkok 10120
Download