';

เมื่อวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565  คุณประมุข  อารีพงษา และ คุณบุญยงค์  ว่องศรี  ผู้บริหารบริษัทฯ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ คุณลสา โสภณพานิช เนื่องในโอกาสขึ้นดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริหารจัดการ ธุรกิจนายหน้า บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 

Recommend
Share
Tagged in