scb | ประกันภัยทรัพย์สิน
30
archive,tag,tag-30,ajax_updown_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,,qode-child-theme-ver-2.6.1541744875,qode-theme-ver-2.6,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive

ประกันภัยทรัพย์สิน Tag

SCB จัดอบรมเสริมความรู้ด้านประกันภัยทรัพย์สิน

10:15 20 December in Activity, ข่าว

บริษัท สยามคอนซัลแตนท์ แอนด์ โบรกเกอร์ จำกัด  ได้จัดให้มีการอบรมประกันภัยทรัพย์สิน ณ โรงแรมรามาดา พลาซา แม่น้ำ ริเวอร์ไซด์  โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ  และบริษัทในเครือเข้าร่วมรับฟังการบรรยายในวันที่ 21 - 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา  ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากท่านวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถประกันภัยในด้านต่างๆ มาเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่ คุณอภิณัฐ คีตะพันธ์สังวรณ์  -   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ    บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)   คุณจักรพรรดิ อังคทะวานิช  -   ผู้จัดการอาวุโส   บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) คุณสัญญา ไตรแก้วเจริญ -  กรรมการ  บริษัท ครอฟอร์ด แอนด์ คัมพะนี (ประเทศไทย) จำกัด  ...

SCB จัดอบรมเสริมความรู้ด้านประกันภัยทรัพย์สิน

16:10 19 December in กิจกรรม

บริษัท สยามคอนซัลแตนท์ แอนด์ โบรกเกอร์ จำกัด  ได้จัดให้มีการอบรมประกันภัยทรัพย์สิน ณ โรงแรมรามาดา พลาซา แม่น้ำ ริเวอร์ไซด์  โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ  และบริษัทในเครือเข้าร่วมรับฟังการบรรยายในวันที่ 21 - 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา  ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากท่านวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถประกันภัยในด้านต่างๆ มาเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่ คุณอภิณัฐ คีตะพันธ์สังวรณ์  -   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ    บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)   คุณจักรพรรดิ อังคทะวานิช  -   ผู้จัดการอาวุโส   บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) คุณสัญญา ไตรแก้วเจริญ -  กรรมการ  บริษัท ครอฟอร์ด แอนด์ คัมพะนี (ประเทศไทย) จำกัด  ...