scb | SCB ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถภายในองค์กร
3782
post-template-default,single,single-post,postid-3782,single-format-standard,ajax_updown_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,,qode-child-theme-ver-2.6.1541744875,qode-theme-ver-2.6,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive

SCB ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถภายในองค์กร

SCB ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถภายในองค์กร

14:12 01 August in ข่าว

ตามที่บริษัทฯ ได้มีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถให้แก่พนักงานเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้นนั้น   บริษัทฯ จึงได้จัดให้มีการอบรมภายในขึ้น

วันพุธที่ 31 กรกฏาคม 2562  จัดอบรมในหัวข้อ  “ Time And Priority Management”  โดยคุณสายัณห์ ตานแต่ง

วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562    จัดอบรมในหัวข้อ  “การประกันภัยการปฏิบัติงานตามสัญญา”  โดยคุณบุญยงค์ ว่องศรี

วันพุธที่ 4 กันยายน 2562      จัดอบรมในหัวข้อ  “MARINE CARGO INSURANCE”  โดยคุณวีรพงศ์  ศรีม่วง – ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายเคลม

และคุณอภิญญา        ธำรงดุลภาค – ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค

วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562    จัดอบรมในหัวข้อ  “การประกันภัยรถยนต์ (Motor)”  โดยคุณวีรพงศ์  ศรีม่วง – ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายเคลม

วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562  จัดอบรมในหัวข้อ  “Marine Hull and Machinery Insurance & Protection and Indemnity”  โดยคุณพิชิต  เมฆกิตติกุล

วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562  จัดอบรมในหัวข้อ “การประกันภัยการปฏิบัติงานตามสัญญา”  โดยคุณประเสริฐ  เอกพรประสิทธิ์ – ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาด