scb | ข่าว
2
archive,category,category-2,ajax_updown_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,,qode-child-theme-ver-2.6.1541744875,qode-theme-ver-2.6,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive

ข่าว

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงรับประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุ่ม สอ. กฟผ. ปีต่ออายุ 2561 – 2562

11:46 30 October in ข่าว

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ทางบริษัท สยามคอนซัลแตนท์ แอนด์ โบรกเกอร์ จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากทางสหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  จำกัด (สอ. กฟผ.) ให้เป็นผู้ดูแลจัดหาและบริการด้านผลประโยชน์ของสมาชิกทุกๆ ท่านที่เข้าในโครงการประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุ่ม  ทั้งนี้ได้ร่วมกับ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในการลงนามบันทึกข้อตกลงรับประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุ่มปีต่ออายุ 2561 - 2562    ...

ประกาศแต่งตั้งผู้บริหารบริษัทในเครือ

11:44 30 October in ข่าว

                   บริษัท สยาม แมเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้แต่งตั้งนายอนล  พิสุทธิชินวงศ์  ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการ  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562  เป็นต้นไป...

บริษัทฯ ต้อนรับคณะผู้บริหาร MSIG (China)

11:36 30 October in ข่าว

เมื่อวันที่ 30  ตลาคม 2562  ทางกลุ่มบริษัท สยามคอนซัลแตนท์ แอนด์ โบรกเกอร์ จำกัด ได้ต้อนรับ Mr. Yukitaka Ito  Chairman & President  Mitsui Sumitomo Insurance (China) Company Limited  พร้อมคณะเข้าร่วมเยี่ยมชมบริษัทฯ  ...

SCB ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถภายในองค์กร

14:12 01 August in ข่าว

ตามที่บริษัทฯ ได้มีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถให้แก่พนักงานเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้นนั้น   บริษัทฯ จึงได้จัดให้มีการอบรมภายในขึ้น วันพุธที่ 31 กรกฏาคม 2562  จัดอบรมในหัวข้อ  “ Time And Priority Management”  โดยคุณสายัณห์ ตานแต่ง วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562    จัดอบรมในหัวข้อ  “การประกันภัยการปฏิบัติงานตามสัญญา”  โดยคุณบุญยงค์ ว่องศรี วันพุธที่ 4 กันยายน 2562      จัดอบรมในหัวข้อ  “MARINE CARGO INSURANCE”  โดยคุณวีรพงศ์  ศรีม่วง - ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายเคลม และคุณอภิญญา        ธำรงดุลภาค - ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562    จัดอบรมในหัวข้อ  “การประกันภัยรถยนต์...

บริษัท Jiangtai Insurance Brokerage เข้าเยี่ยมชมบริษัทฯ

10:04 10 July in ข่าว

เมื่อวันที่ 10  กรกฎาคม  2562  ทางบริษัท Jiangtai Insurance Brokerage เข้าเยี่ยมชมบริษัทฯ เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ในการดำเนินธุรกิจที่ดีร่วมกันในอนาคตต่อไป ...

การสัมมนา “MARINE CARGO INSURANCE & INCOTERMS”

13:37 27 June in ข่าว

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562   บริษัทและกลุ่มบริษัทฯ  ได้จัดให้มีการสัมมนา “MARINE CARGO INSURANCE & INCOTERMS”  โดยคุณพิชิต  เมฆกิตติกุล   เพื่อเพิ่มความรู้และศักยภาพให้แก่พนักงานรวมไปถึงเปิดโอกาสให้ลูกค้าได้เข้าร่วมรับฟัง    ณ โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซา  กรุงเทพฯ         ...

เมืองไทยประกันชีวิตจัดอบรม Keyman Assurance และแนะนำ Product

15:28 30 May in ข่าว

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 คุณทัศวรรณ  จันมนตรีและคณะ จากบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้จัดอบรมผลิตภัณฑ์ในหัวข้อ  การขายแบบประกัน Keyman และแผนประกันชีวิต ได้แก่ รับทรัพย์ตลอดชีพ 90/7 , แฮปปี้ ไลฟ์พลัส 21/21, ธนพันธ์ 20/8, บำนาญลดหย่อนภาษี 8555 จี20 (บำนาญแบบลดหย่อนภาษี) และเมืองไทยวัยเก๋า คุ้มทั่วไทย (เพื่อผู้สูงอายุ)  ให้แก่บุคลากรของบริษัทฯ ...

บริษัทในเครือเข้าร่วมอบรมโครงการ “ท่องเที่ยวมั่นใจมีประกันภัยคุ้มครอง” 

13:33 29 May in Activity, ข่าว

เมื่อวันที่ 28  พฤษภาคม  2562  บริษัทในเครือเข้าร่วมอบรมโครงการ "ท่องเที่ยวมั่นใจมีประกันภัยคุ้มครอง (Travel Aggressive together with Insurance)"  ณ ห้องทานตะวัน  โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์  อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  โดยมีนายนุกูล  สวนขวัญ  ผู้อำนวยการภาคอาวุโส  สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ภาค 9 (สงขลา) กล่าวรายงาน   และนายวีรนันท์  เพ็งจันทร์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นผู้เปิดพิธีและอบรมปาฐกถาพิเศษ         ...