scb | การประกันภัยทรัพย์สิน
349
page-template-default,page,page-id-349,page-parent,page-child,parent-pageid-238,ajax_updown_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,,qode-child-theme-ver-2.6.1541744875,qode-theme-ver-2.6,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive

เพื่อปกป้องทรัพย์สินทุกประเภท  ไม่ว่าเพื่อประโยชน์ส่วนตัว  เพื่อการพาณิชย์ หรือเพื่อประกอบอุตสาหกรรม

ประโยชน์ส่วนตัว

บ้านอยู่อาศัย  นิติบุคคลห้องชุด (คอนโดมิเนียม) หรืออื่นๆ  รวมทั้งเครื่องใช้และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่อยู่ภายใน

การพาณิชย์

อาคารสำนักงาน  โรงแรม  อาคารห้องเช่า  ห้างสรรพสินค้า  ศูนย์การค้า  ร้านค้า และอื่นๆ  รวมทั้งระบบต่างๆ  อุปกรณ์เครื่องใช้และสิ่งตกแต่งทั้งหมด

ประกอบอุตสาหกรรม

โรงงานเพื่อการผลิตสินค้าทุกประเภท  รวมทั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิตระบบที่เกี่ยวข้องและสินค้าคงคลังทุกประเภท

รวมถึงวัตถุดิบที่อยู่ในสายการผลิต 

ประเภทการประกันภัย : การประกันอัคคีภัย  การประกันสรรพภัย  การประกันกระจก  การประกันการโจรกรรม  การประกันเงิน  และอื่นๆ